პოკერაკადემიში შეისწავლება ქეშგეიმის ორი დისციპლინა :

MSS (middle stack strategy) და BSS (big stack strategy)

 

MSS  კურსს ძირითადად გაივლიან დამწყები მოთამაშეები, კურსის დამთავრების შემდეგ, მსურველს შესაძლებლობა აქვს ასევე გაიაროს BSS  კურსიც

 

MSS კურსი:

  1. რა არის MSS, ბანკროლ მენეჯმენტი; ფაილის გადმოწერა 
  2. პოკერის ტერმინოლოგია, პოკერის მათემატიკა;
  3. 30 რჩევა; ფაილის გადმოწერა
  4. ფსიქოლოგია, ონლაინ თელზები;
  5. ოპონენტის ტიპები, ადაპტაცია მაგიდასთან; ფაილის გადმოწერა
  6. თამაში პრეფლოპზე, ჩარტები, ბეთსაზინგი;
  7. გაგრძელებული ფსონი;
  8. დროუ ხელები, გალიმპული ბანკები;

 

BSS კურსი:

I ლექცია – საფუძვლები და მათემატიკა

II ლექცია – პოსტფლოპზე თამაში

III ლექცია – გაიცანით თქვენი ოპონენტები

IV ლექცია – ტესტირება, ფსონი და მისი მიზანი

VI ლექცია – გათამაშების საფუძვლები პრეფლოპიდან რივერამდე

VII ლექცია – დრო-ხელები და ნახევარბლეფი

VIIIლექცია – საბაზისო კონცეფციები

IX ლექცია –  პოკერის ფსიქოლოგია

ფაილის გადმოწერა

 

Facebook