ყველა წარმატებულ მოთამაშეს ტრენინგების ამოწურვის შემდეგ ჩვენი

პარტნიორი რუმის – ევროპაბეთის ბალანსზე – დაერიცხება სატარტო კაპიტალი 200

ლარის ოდენობით ქეშ ბობუსის სახით, ხოლო მათ ვინც ტესტირებაში მიიღო დაბალი ქულები

ასევე 200 ლარი, გამოსამუშავებელი ბონუსის სახით.

ts-19321-513x289-seo_freepoker-bodyimage-3_1447086286822_tcm1488-263903

Facebook