ჩვენი ტრენერები მუდმივად მზად არიან, თეორიული და პრაქტიკული

მხარდაჭერა გაუწიონ მოთამაშეებს, იქამდე სანამ ისინი ამას საჭიროებენ.

ტრენერები ასევე დაგეხმარებიან სხვა ნებისმიერი საკითხის გადაჭრაში რომელიც

ეხება თქვენს პოკერ საქმიანობას.

Facebook